WORKBOOK – CIENKIE LINIE

Była już bajka, była ballada.. czas na FRASZKĘ!
Taka fraszka to idealny prezent na WALENTYNKI
Dla pierwszych 30 osób farbka akrylowa Orgasmic Color
o wartości 19zł w prezencie*!!

Ale czemu akurat fraszka? Bo chodzi o coś małego i drobnego.
Czasami nawet ledwo widocznego.. czyli o CIENKĄ LINIĘ.

Nie odkryję Ameryki pisząc, że to z cienką linią mają na początku problem wszyscy Styliści. Zarówno ci profesjonalnie pracujący w branży, jak i ci którzy dla przyjemności bawią się w same zdobienia w domowym zaciszu.

Cienka linia jest rzeczywiście arcytrudna do wypracowania – a niestety chcąc zająć się Nail Artem musimy ją opanować. Bez niej bowiem nie uda się prawie żadne zdobienie. Ani One Stroke i Zhostovo (obrys i łodyżki to przecież cienka linia) ani ikonki (kontury twarzy to znów ta nieszczęsna linia), ani zdobienia geometryczne czy typowo florystyczne.. tam wszędzie w taki czy inny sposób trzeba tę kreskę zastosować.
Im będzie subtelniejsza – tym lepiej, bo bardzo często jej celem jest nadanie tylko lekkiego kontrastu i podbicia trójwymiaru: nie powinna zatem od razu rzucać się w oczy.

Wiedząc, że to zagadnienie czasem spędza Wam sen z artystycznych powiek (no dobra, demonizuję!) postanowiłam nieco pomóc.. oddając w Wasze ręce mojego nowego workbooka – czyli po prostu zestaw ćwiczeniowy.

O co w nim chodzi?
TO BARDZO PROSTE.

Na początku znajdziecie nieco teorii.
Omówiłam tam pokrótce takie zagadnienia jak:

 • Funkcje konturu
 • Ogólna charakterystyka pędzli
 • Wyszczególnienie rodzajów włosia
 • Możliwości wyboru produktów
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Podstawowe zasady pracy pędzlem
 • Pielęgnacja pędzla po skończonej pracy

Później czas na praktykę!
Na specjalnych planszach z pieczołowicie dobranego materiału (absolutnie żadne zwykłe, laminowane kartki! One nie przypominają strukturą powierzchni paznokcia – ćwiczenie na nich mija się moim zdaniem z celem!) rozrysowane są wzory.
Jest ich aż 96!
Są wśród nich: wzory geometryczne, abstrakcje, motyle, kwiaty, łapacze snów, kokardy, serduszka, koronki, piórka, ważka, ptaszek, skrzydła.. wybór jest DUŻY!

Ułożyłam je według narastającego stopnia trudności.
Zadaniem osoby ćwiczącej jest na początku powielać wyrysowany przeze mnie wzór, a później odmalować go na „pustym paznokietku”.
Jeśli coś Wam nie wyjdzie – nic nie szkodzi! Przecieracie „paznokietka” (wodą albo gdy przyschnie cleanerem) i malujecie znowu. I znowu. I znowu… aż do skutku!

Dlaczego taki workbook jest fajny?

1. Bo pomoże Wam popracować nad techniką. Mam tutaj na myśli usystematyzowanie popularnych rodzajów zdobień i opanowanie ich kształtów. Wzory celowo malowane są w taki sposób by mieszać z sobą linie cienkie, extra cienkie i umiarkowanie grube. Tylko wtedy uda Wam się idealnie zapanować nad pracą pędzelka gdy COŚ (czyli wzór) wymusi na Was konieczność stworzenia dokładnie takiej, a nie innej grubości linii.

2. Poza tym, ten workbook może służyć jako inspiracja. Gdy nie masz pomysłu na stworzenie własnego wzoru, nie szukaj go na siłę: zmień tylko kolorystykę i kąt nachylenia linii użytych na którymś z podręcznikowych paznokci, a Twój wzór stanie się wyjątkowy!

3. Po trzecie, istotny jest też aspekt kompozycyjny. Osoby stawiające pierwsze kroki w branży (lub też styliści kochający zagadnienia techniczne – niechętni zdobieniom) mają często problem z wykreowaniem wzoru. Nie wiedzą gdzie postawić płatek, gdzie dołożyć listek.. i generalnie gubią się w procesie twórczym. Ten samouczek pozwoli Wam wypracować proste schematy, które z łatwością przeniesiecie na paznokcie klientki. Takie jakby „kopiuj-wklej”.
Format A5, paznokcie są rozmiaru maksymalnie zbliżonego do prawdziwych.

Wnętrze workbooka i zawarte w nim przykładowe wzory pokażę Wam jutro w filmiku!

Zamawiać można telefonicznie:  883 960 682

(może być nawet SMS z pełnymi danymi do wysyłki, informacją czy chcecie paragon czy FV oraz wyborem płatności za pobraniem lub z wpłatą na konto) lub bezpośrednio w sklepie


Fine lines – workbook!

I am not making a big discovery by saying that it is the fine lines that are the most problematic to all new stylists: both professionals and those who just like to play with different nail embellishments at home.

Fine lines are indeed extremely difficult to learn – but unfortunately if you want to get involved with Nail Art, you need to master them. Without fine lines it would be difficult to complete any design: neither One Stroke or Zhostovo (the outline and the stems are indeed fine lines) nor icons (face outline – it’s a fine line again), nor geometric or typical floral designs… we need to use fines lines in one way or another in all of them.
The more subtle they are – the better, because very often their aim is only to give the design a slight contrast and a 3D effect, so they should not be noticeable at first glimpse.

As I know that you have probably had many sleepless nights because of that (alright, maybe I’m exaggerating) I have decided to help… by presenting you with a new workbook – which is simply a set of exercises.

What is it about?
IT’S VERY SIMPLE.

First of all there is some theory.
I briefly discuss such issues as:

 • Outline functions
 • General characteristics of brushes
 • Specific types of bristles
 • Available product selection options
 • Preparing the work station
 • Basic rules of using a brush
 • Looking after the brush once you have finished work

Next it’s time to practice!
There are patterns drawn on special sheets of carefully-selected material (they are not ordinary laminated sheets of paper – their structure does not resemble the restructure of a nail, so practising on such material would be pointless!).
There are 96 of them in very easy to use A5 format.

They include: geometric designs, abstract designs, butterflies, flowers, dreamcatchers, bows, hearts, lacing, feathers, dragonflies, birds, wings.. a WIDE selection!

I have ordered them in ascending order of difficulty.
Your initial task is to copy the design I drew, and then to draw it on a “blank nail”.
If it doesn’t go too well – that’s alright! You wipe the “nail” and draw it again. And again. And again. Until you succeed!

What are the benefits of using this workbook?

1. It helps you practise your technical skills. I mean systematically learning popular types of designs and perfecting their shapes. The designs purposefully combine fine, extra fine and moderately thick lines. You can only learn how to use a brush perfectly if SOMETHING (i.e. the design) forces you to create a line of an exact thickness.

2. Moreover, the workbook may be a source of inspiration. If you don’t have an idea for your own design, don’t force yourself: just change the colours and angle of the lines on one of the nails from the book to make your design special and unique!

3. Thirdly, there is also the composition aspect. Newbies in the industry (or stylists who love the technical aspects of nail art and don’t like embellishments too much) often have problems with creating a design. They don’t know where to put a petal, where to add a leaf… and generally get lost in the creative process. This workbook helps you develop simple patterns that you can easily transform onto your clients’ nails. Just like “copy – paste”

Price (1workbook): 25 euro / 30 USD
Delivery (via post): 9 euro / 10 USD

Where to order?

 

Interested in distribution in your country?
Let me know!

And here you can see more details:


Podziel się